usaid logo usaid logo

PMDK trajnon referentėt mbi pėrdorimin dhe mirėmbajtjen e makinave automatike pėr vulosje

Më 15 qershor 2010, Mustafa Komoni, administrator i zyrës në KJSP, zhvilloi një trajnim për referentë në Gjykatën Komunale të Prizrenit mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinave automatike për vulosje.

KJSP ka siguruar nga dy makina të tilla për secilën gjykatë modele të cilat do të përdoren për vulosjen e të gjitha dokumenteve që pranohen në Zyrën Qendrore për Menaxhimin e Lëndëve (ZQML).

Makina për vulosje do të shtypë datën dhe kohën kur secili dokument është pranuar në gjykatë. Si pjesë e procedurave të reja të ZQML makinat për vulosje do të ndihmojnë në ngritjen e saktësisë, efikasitetit dhe transparencës së gjykatës.