usaid logo usaid logo

Kosovė, shkurt 2012: Njihuni me Ekipin e NCSC

Më 7 shkurt, 2012, NCSC hapi zyrën e re në Prishtinë, Kosovë, për zbatimin e Programit për Juristët në Kosovë (PJK), një marrëveshje bashkëpunimi tre-vjeçare me USAID-in. Nën udhëheqjen e Harold D. Dampier, Jr, programi do të nxisë përsosmërinë ligjore në mesin e juristëve të tanishëm dhe të ardhshëm në Kosovë, duke punuar në partneritet të ngushtë me fakultetet juridike të Universitetit, Odën e Avokatëve, si dhe të tjerë aktorë kryesorë të sektorit të drejtësisë.

 

Harold D. Dampier, Jr,Shef i Zyrës -  Zt. Dampier është një avokat me përvojë, menaxher, këshilltar juridik dhe edukator me përvojë profesionale në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete tjera. Para se të punojë ndërkombëtarisht, z Dampier ka punuar për 15 vjet si avokat gjyqi dhe menaxher i një zyre avokatie në Houston, Texas. Kohet e fundit, z Dampier ka punuar si shef i Seksionit të Sistemit të Monitorimit Ligjor të Misionit të OSBE-së në Kosovë. Ai ka shërbyer më parë me OSBE-në si këshilltar special në Institutin Gjyqësor të Kosovës. Z. Dampier ka punuar më parë me USAID-in në Shqipëri, në mbështetjen e profesionalizmit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve përmes trajnimit praktik. Z. Dampier ka shërbyer edhe si Menaxher i Programit i portofolit të sundimit të së drejtës të Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve në Afrikën Sub-Sahariane.

Nga e majta në të djathtë, ekipi i NCSC-Kosovë:  Petrit Skenderi, Florije Manaj-Zogaj, Harold D.Dampier, Jr, Violaine Autheman dhe Mustafa Komoni.

Petrit Skenderi, Këshilltar i Lartë Juridik - Zt. Skenderi është një këshilltar i lartë juridik me më shumë se dhjetë vjet përvojë pune në sundimin e të së drejtës dhe zhvillimin e profesionit juridik në Kosovë. Para se të bashkohej me NCSC-në, z. Skenderi ka menaxhuar Projektin e UNDP-së për ngritjen e kapaciteteve institucionale që nga Janari 2009, duke siguruar asistencë teknike dhe koordinimin e projekteve për forcimin e Odës së Avokatëve dhe fakulteteve juridike në Kosovë. Më parë, zoti Skenderi ka punuar në Misionin e OSBE-së në Kosovë në Departamentin e të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të Ligjit. Ai ka përvojë të gjerë me arsim të lartë juridik, arsimim të vazhdueshëm ligjor, si dhe shoqata profesionale.

Florije Manaj-Zogaj,Këshilltare juridike – Znj. Manaj-Zogaj është këshilltare juridike me më shumë se shtatë vjet përvojë pune me sektorin e drejtësisë në Kosovë. Para se të bashkohej me programin PJK, znj. Manaj-Zogaj ka punuar në Programin e Departamentit të Shtetit për Drejtësi dhe Popull në Kosovë dhe me Programin e USAID-it për Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë nga NCSC, prej Marsit 2008 deri në Maj 2011. Më parë, znj Manaj-Zogaj ka punuar në Divizionin Ligjor të Ministrisë së Drejtësisë dhe në Gjykatën Komunale në Malishevë. Ajo ka përvojë të gjerë me sistemet e etikës profesionale, ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e publikut, dhe përfshirjen e studentëve në aktivitete me gjykatën.
  
Mustafa Komoni, Menaxher i Financave dhe Operativës - Zt. Mustafa Komoni ka përvojë në menaxhim të Operativës dhe Logjistikës me përvojë në udhëheqje në programeve të ndihmës së donatorëve dhe të ndihmës humanitare në Ballkan, Afrikën Sub-Sahariane dhe Lindje të Mesme. Zoti Komoni ka shërbyer më parë me NCSC si Menaxher i Financave dhe Operativës nga viti 2007 deri në vitin 2011. Zoti Komoni gjithashtu ka menaxhuar financat për NDI në Kosovë, Oxfam-in, si dhe organizatat tjera të shumta.

Për më shumë informacion mbi Programin e PJK, vizitoni faqet tona në www.ncscinternational.org dhe www.justice-ks.org.