usaid logo usaid logo

NCSC u takua me Dekanin e Fakultetit Juridik

Më 03 gusht 2012, NCSC u takua me Dekanin e Fakultetit Juridik, prof. dr. Bajram Ukaj dhe ia prezentoi atij raportin me rekomandime për klinikat ligjore të nivelit master, të hartuar nga eksperti i NCSC, prof. Kevin Ruser.