usaid logo usaid logo

NCSC dhe OAK organizuan trajnim mbi QTA

Më 15 gusht 2012, NCSC dhe AKK-ja organizoi trajnim për të gjithë administratorët e Degëve Regjionale të AKK-së.Trajnimi u përqendrua në "Roli dhe funksionet e Qendrës Trajnuese për Avokatë". Një vështrim i detajuar i procesit AVLO u diskutua me administratorët e odave regjionale.

AKK administratorët "Luajtën Role" u përgjigjen në pyetje në lidhje me kërkesat AVLO.