usaid logo usaid logo

Punėtori me trajnuesit e OAK

Me 20 dhjetor 2012, OAK dhe NCSC organizuan një punëtori me trajnuesit e OAK. Gjatë punëtorisë pjesëmarrësit diskutuan temat për trajnim dhe kalendarin e trajnimeve të programit të AVLO-së për vitin 2013.