usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor pro bono organizuan para planifikim tė punėtorisė me avokatet nga Peja

Më 1 Mars 2013, NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor pro bono organizuan para planifikim të punëtorisë me avokatet nga Peja. Qëllimi i këtij takimi ishte të koordinohen aktivitetet përgaditore për punëtorinë e draftimit të planit strategjik të Komitetit për çështje gjinore dhe pakica të OAK-ës