usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe ekipi nga DLA pro bono gjinore: Amy Beckstead dhe Stephanie Zosak u takuan me shefin zyrės sė NCSC/PJK, Harold D. Dampier, Jr.

NCSC/PJK dhe ekipi nga DLA pro bono gjinore: Amy Beckstead dhe Stephanie Zosak u takuan me shefin e zyrës së NCSC/PJK, Harold D. Dampier, Jr për të diskutuar nevojën për barazi gjinore në sistemin e drejtësisë në Kosovë.