usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor pro bono organizuan punėtori me praktikantet e OAK-ės

Më 6 Mars, 2013, NCSC/ PJK dhe DLA ekipi pro bono për cështje gjinore organizuan një punëtori me femrat praktikante të OAK-së. Praktikantet ndan me ekspertet shembujt e vështirësive që i përballin gjatë ushtrimit të praktikës.