usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA ekipi pro bono pėr cėshtje gjinore organizauan punėtori me studentet e Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinės

 

Më 7 Mars, 2013, NCSC/ PJK dhe DLA ekipi pro bono për cështje gjinore organizauan një punëtori me studentet e Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës. Qëllimi i punëtorisë ishte ndarja e vështirësive dhe eksperiencave që avokatet përballen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.