usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor pro bono u takuan me gjyqėtaren Biljana Rexhepi

Më 7 Mars, 2013, NCSC/ PJK dhe DLA ekipi pro bono për çështje gjinore u takua me gjyqtaren Biljana Rexhepi, udhëheqëse e Asociacionit të Gjyqtarëve të Kosovës. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi për situaten aktuale të femrave në sistemin juridik të Kosovës dhe menyra se si të rritet qasja e femrave në sistemin juridik.