usaid logo usaid logo

Takimi bashkėrendues me Fakultetin Juridik

Të pranishëm në takim

Nga e majta në të djathtë: z. Gene Gibson, zëvendësdrejtor i Zyrës për demokraci dhe qeverisje,USAID Kosovë; znj. Gresa Caka, specialiste për menaxhimin e projekteve, Zyra për sundimin e ligjit, demokraci dhe qeverisje, USAID Kosovë; prof. Bajram Ukaj, dekan i FJUP; z. Harold D. Dampier, Jr., drejtor i NCSC-së; prof. Qerim Qerimi, zëvendësdekan për çështje akademike dhe të hulumtimit; prof. Avni Puka, drejtor i Zyrës për studime klinike.