usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor pro bono kanė adresuar sfidat e pėrditėshme qė hasin gratė jurist.

Më 3 dhjetor 2013 NCSC/PJK dhe DLA ekipi gjinor organizuan “Forumin për shtrirjen e rrjetit të Femrave”, në Prishtinë, Kosovë. Në Forum morën pjesë avokatet e OAK-së, praktikantet, gjyqtaret dhe profesoret dhe studentet e Fakultetit Juridik të Universiteti të Prishtinës dhe Kolegjit Iliria. Qëllimi i kësaj ngjarje ishte që të iu mundësohej të pranishmeve ti adresojnë sfidat e përditëshmë që hasin femrat juriste në SHBA dhe Kosovë.