usaid logo usaid logo

Punėtori me femrat avokate dhe praktikante.


Më 4 dhjetor 2013, NCSC dhe DLA pro bono ekipi gjinor organizuan një punëtori me femrat avokate dhe me praktikantët nga rajoni i Pejës dhe Prizrenit. Qëllimi i kësaj punëtorie ka qenë për të rishikuar planin strategjik të Komitetit Gjinor dhe të Minoriteteve të OAK-së në përgatitjen e punëtorisë për përpilimin e planit të punës për të Komitetit Gjinor dhe të Minoriteteve të OAK-së. Si rezultat i punëtorisë, ishin identifikuar disa pika për përfshirje në planin e punës 2014 të Komitetit Gjinor dhe të Minoriteteve të OAK-së.