usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe Zyra pėr Studime Klinike (ZSK) e Fakultetit Juridik tė Universitetit tė Prishtinės (UPFJ) organizoi njė tjetėr Panel Profesional tė Rradhės.

Më 25 Shkurt 2014, NCSC / PJK dhe ZSK e FJUP organizoi panelin profesional të rradhës për studentët e UPFJ për: Rëndësinë e etikës në profesionin e drejtësisë. Qëllimi i panelit ishte që t'u ndihmojë studentëve të shtojnë njohuritë dhe të kuptuarit e tyre për rëndësinë e etikës në profesionin e drejtësisë. Paneli është moderuar nga eksperti i PJK Peter Lindau. Pas një prezantimi të shkurtër, studentët janë përfshirë në një seancë të pyetjeve/përgjigjeve me Z. Lindau.