usaid logo usaid logo

Eksperti i NCSC Prof. Kevin Ruser mbajti njė panel profesional: Pėrfitimet nga Klinikat Ligjore

Më 25 Mars, 2014, NCSC dhe Zyra e Studimeve Klinike e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës (FJUP) organizoi një panel profesional mbi: "Përfitimet nga Klinikat Ligjore". Paneli u organizua në sallën e gjyqit të FJUP dhe është koordinuar nga Zyra e Studimeve Klinike e FJUP. Qëllimi i panelit ishte ofrimi i ndihmës për studentët e fakultetit juridik në mënyrë që të ndihmohen ata në rritjen e nivelit të tyre të të kuptuarit të klinikave ligjore dhe përfitimeve/rëndësisë së klinikave ligjore për profesionin e tyre juridik.