usaid logo usaid logo

NCSC/PJK dhe DLA pro bono ekipi gjinor adresojnė sfidat e pėrditshme me tė cilat pėrballen femrat juriste

Më 11 qershor 2014, NCSC/PJK dhe DLA pro bono ekipi gjinor organizuan një "Forum për Rrjetizimin e Femrave" në Prizren, Kosovë. Në forum morën pjesë avokatet femra nga OAK, praktikantë si dhe femra nga Universiteti i Prizrenit - Fakulteti Juridik. Synimi i takimit ishte që tu mundësojë të pranishmeve të adresojnë sfidat e përditshme me të cilat përballen femrat juriste në Shtetet e Bashkuara dhe në Kosovë, dhe të rishikojnë implementimin e Planit të Punës së Komitetit Gjinor 2014.