usaid logo usaid logo

Eksperti i Arsimit Juridik asistoi Kolegjin Iliria nė procesin e akreditimit

Më 17 tetor 2014, Eksperti i Arsimit Juridik i NCSC/PJK-së Kevin Ruser u takua me Drejtorin e Kolegjit Iliria, prof. Dr. Mixhait Reçi dhe sekretarin e përgjithshëm dhe Koordinatorin e Zyrës për Studime Klinike. Qëllimi i takimit ka qenë të diskutohet kërkesa për akreditim të cilën Iliria e ka ri-paraqitur për marrjen e akreditimit për disa programe të nivelit master, duke përfshirë një program master në të drejtën penale.