usaid logo usaid logo

Mė 9 shkurt 2015, eksperti i NCSC/PJK pėr arsimin juridik Kevin Ruser dhe avokatja pro bono Sara Houston u takuan me ushtruesen e sapoemėruar tė detyrės sė dekanit tė FJUP Gjyljeta Mushkolaj,

Më 9 shkurt 2015, eksperti i NCSC/PJK për arsimin juridik Kevin Ruser dhe avokatja pro bono Sara Houston u takuan me ushtruesen e sapoemëruar të detyrës së dekanit të FJUP Gjyljeta Mushkolaj, udhëheqësin e grupit punues të doracakut Style, profesorin Qerim Qerimi, profesoreshën Remzije Istrefi, profesoreshën e klinikës juridike për të drejtën administrative Mirlinda Batalli, profesorin e klinikës juridike për të drejtën civile Haxhi Gashi dhe profesorin e klinikës juridike për të drejtën kushtetuese Visar Morina. Qëllimi i takimit ishte që të diskutohej procesi i akreditimit të klinikave juridike master të FJUP, përfshirja e orëve me raste praktike në syllabusin e klinikave juridike, udhezuesin per shkrim akademin dhe citime, punëtoria për shkrimin juridik dhe trajnimi Lexis Nexis