usaid logo usaid logo

NCSC/PJK takoj kryesuesin e Komisionit tė OAK pėr komunitetet joshumicė.

Më 24 shkurt 2015 në Mitrovicën veriore, ekipi nga PJK dhe DLA Piper pro bono u takua me kryesuesin e Komisionit për Komunitetet Joshumicë (KKJ), Lubomir Pantoviq, anëtarin e KKJ Miodrag Brklaç, dhe me anëtarin e OAK Dejan Vasiq, për të diskutuar rreth draftplanit strategjik trevjeçar të KKJ si përgatitje për finalizimin e planit strategjik të KKJ gjatë një takimi mes KKJ dheDLA Piper që është caktuar të mbahet më 27 shkurt.