usaid logo usaid logo

USAID Program za Pravnike na Kosovu

Od 2001, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je radila na podršci i razvoju pravosudnog sistema na Kosovu. U saradnji sa lokalnim partnerima i međunarodnim akterima, USAID je radio kako bi se olakšalo stvaranje nezavisnog i nepristrasnog sudstva; poboljšaju sudske radnje, jačanje profesionalne etike, podržati učešće manjina i da povećati svest javnosti o pravosudnom sistemu.

Program za Pravnike u Kosovu (PPK) je trogodišnji ugovor o saradnji sa USAID-om na Kosovu. Program će raditi sa pravnim fakultetima Univerziteta za poboljšanje kliničkog pravnog obrazovanja, i sa Advokatskom komorom za nastavak jačanja obrazovnih programa i usluga članstvu.

NCSC ima partnerstvo sa New Perimeter,potpuno neprofitnom i integrisanom podružnicom globalne advokatske firme, DLA Piper, čija je misija da obezbedi pro-bono pravnu potporu projektima od globalnog interesa. U saradnji s USAID-om, NCSC i New Perimeter rade na unapređenju kvalitete pravnog obrazovanja i brige za unapređenje specijalizacije pravnika na Kosovu. NCSC je radio s DLA Piper i New Perimeter na Kosovu od 2005, počevši sa stvaranjem sudske grane vlasti i sudskog Veća zaduženog za administriranje nezavisnog i odgovornog sistema sudstava.

NCSC i New Perimeter pozdravljaju priliku da nastave da rade sa USAID-om kako bi podržali razvoj pravednog i transparentnog pravosudnog sistema na Kosovu.