usaid logo usaid logo

Volunteri Pomažu Aktivnostima Reforme Suda na Kosovu

Tokom meseca Septembra, Oktobra i Novembra 2008 iskusni Sudski Administratori iz SAD velikodušno su poklonili svoje vreme i stručnost kako bi pomogli Aktivnostima Sudske Reforme na Kosovu

NCSC-je izvršni partner za USAID koji finansira Projekat Podrške Pravosuđu Kosova (PPPK). Važna aktivnost PPPK je da u sudovima razvije model na celom Kosovu koji će koristi najbolje prakse iz celog sveta kako bi poboljšali kvalitet pravosuđa na Kosovu.

Sedam iskusnih sudski administratori iz Sjedinjenih Država je nedavno doputovalo na Kosovo da bi intenzivno radili sa pet regionalnih sudova i Sekretarijatom Sudskog Saveta Kosova, koji predstavlja centralnu administrativnu kancelariju Kosovskim sudovima.

Sudski administratori iz Sjedinjenih Država su: Bob Zastany (Illinois), Joan Bishop (New Hampshire), Helen Haskins (Missouri), Mike Bridenback (Florida), Sally Holewa (North Dakota), Theresa Scott (Vermont), i JD Gingerich (Arkansas).

Svaki od Sudskih administratora je provelo dve nedelje na Kosovu radeći u sudovima i sa profesionalnim osobljem PPPK. Uspeli su da razviju i promovišu široki spektar najbolje prakse koje sudovi treba da razmotre, uključujući i one koje se odnose na predmet upravljanje ljudskim potencijalima, obuka, evidencija renetacije, razvoj budžeta i objekata.

Helen Haskins, Sudski Administrator iz St. Louis, Missouri, o svom random iskustvu u sudu u Gnjilanu na Kosovo rekla je sledeće:

"Opštinski sud u Gnjilanu se posvetio sprovođenju standarda Sudaskog Tima za Poboljšanje o kojem su se složili, i žele da usvoje najbolje prakse. Osoblje je u početku izgledalo skeptično kada sam im rekla da rasprave u mojim državnim sudovima imaju slične probleme, na primer, nerešene predmete i probleme dugotrajanih ljudskih potencijala - mi nismo toliko različiti, i mi takođe delimo isti cilj, to jest, da učinimo da naši sudovi budu što bolji.

Program voluntera za mene je divno iskustvo. To je bila odlična prilika da se malim delom učestvuje u pomaganju novoj zemlji ka poboljšanju pravde za svoje građane.

Model sudovi su odgovorili veoma povoljno na predloge sudskih administratora koji su ih posetili. Predsednik Opštinskog suda u Prizrenu Besa Krajku o poseti Boba Zastany's u Septembru 2008 rekla sledeće:

"Bob je tesno sarađivao sa mnom i našim Sudskim Timom za unapređenje na zaostalim predmetima i razgovarali o strategijama za rešavanje ovog problema. Kao rezultat ovih napora sveobuhvatan plan za smanjenje zaostatka predmeta je razvijen i sada je spremna za implementaciju. Bob takođe smatra potrebu drugih operativih aspekata našeg suda, a njegova saznanja su veoma vredne. Jako smo počastvovani i radujemo se daljem kontaktu s Bob i drugim stručnjacima sudske administracije. Koristim ovu priliku da se zahvalim Bobu na njegovoj spremnosti da svoje znanje i vreme podeli sa nama a u korist našeg suda."