usaid logo usaid logo

PPPK sprovedio je obuku za službenike o korišćenju i održavanja novih automatizovanih pečata

15. juna, 2010 od strane Administratora kancelarije PPPK Mustafe Komoni sprovedena je obuka za službenike u Opštinskom sudu u Prizrenu o korišćenju i održavanja novih automatizovanih pečata.

PPPK je obezbedio po dve mašine za svaki model sud koji će koristiti pečat za sva pristižuća dokumenta u Centralnu Kancelariju za Upravljanje Predmetima (CKUP).

Pečat će pokazati datum i vreme kada je svaki dokument podnet sudu. Kao deo nove CKUP procedure, pečat mašina pomoći će da se poveća tačnost suda, efikasnost i transparentnost.