usaid logo usaid logo

Bojanke dobile najvišu ocenu od strane nastavnika

Nastavnici osnovnih škola na celoj teritoriji Kosovadali su visoke ocene Programu Podrške Pravosuđu Da učimo o pravosuđu serija Bojanki koja učenike drugog razreda uvodi u pravosudni sistem.

Serija Bojanki — uključujući Da učimo o zakonu, Da učimo o sudijama,Da učimo odgovrnostima, bio je pilot projekatu školama uz pomoć USAID-ovog Programa za Podršku Pravosuđu koji posluje u Đakovici, Prizrenu, Gnjilanu i Kamenici od proleća 2010. Nastavnicima su pružene orjentacione sesije koje predlažu lekcije građanskog vaspitanja kao propratne bojankama kao i upitnik u kojem su ocenili korisnost programa kod svojih učenika.Nastavničke evaluacije programa urađene su u leto 2010 pre proširenja programa u septembru 2010.

Jedan od nastavnika ocenio je program navodeći sledeće, “Da učimo o zakonu je vrlo pogodno za učenike drugog razreda i vrlo privlačno”. Još jedan od nastavnika je istakao da su učenici zainteresovaniji da saznaju nešto više o pravu i pravosudnom postupku sledeći uvod bojanke.Evaluacije programa od strane nastavnika naglašavaju da učenici razumeju sadržinu i da su demnstrirali obaveštenost o sistemu tokom diskusija u učionici.Model Sudovi koji su učestvovali u distribuciji bojanke su voljni da pokažu rad sudova kroz gostoprimstvo učenika od strane suda.

Počevši od septembra 2010, još 15.000 bojanki će biti štampano i distribuirano, pored onih koji su već distribuirani u urbanim i ruralnim područjima. Bojanke, i vodič učitelja kao propratni,obezbeđuju alternativni izvor informacija o pravosudnom sistemu, dopunjujući šire napore Model sudova ka povećanju svesti kod javnosti o pravosudnom sistemu i vladavini prava.

Ko dopuna donacija bojanki, više od 500 pristalica u Sjedinjenim Državama privatno su donirali od 5.000 kutija bojica koje prate distribuciju knjiga, kao i jačanje partnerstvameđu sudovima, školama i USAID-om. “Poziv za bojice” je objavljen javno putem društvenih mreža i USAID-ove web stranice, www.pravda-ks.org. Program nastavljas'pozivom za bojice kako bi se podržale aktivnosti Programa Model sudova a samim tim proširile aktivnosti koje se odnose na bojanke.

Da učimo o Pravosuđu inicijativa Bojanki je deo USAID-ov Kosovskog Programa za Podršku Pravosuđu, trogodišnja inicijativa za jačanje pravosudnih institucija na Kosovu.