usaid logo usaid logo

PPPK pomogao SSK u javnim komunikacijama

USAID Program Podrške Pravosuđu Kosova u nastavku aktivnosti podrške Sudskog Saveta Kosova ponudio je svoju pomoć u ostvarivanju niza aktivnosti SSK koje se odnose na javne komunikacije.

U tom kontekstu, PPPK je ponudio svoju podršku u sprovođenju prve konferencije za medije Sudskog Saveta Kosova pre par nedelja kada je Predsedavajući SSK g. Enver Peci, kao i direktor KIP-a, g-din Lavdim Krasniqi predstavili medijima dostignuća koja proističu iz Strateškog Plana za period od 2008-2012 godiine.

Pored toga, PPPK je organizovao za gospodina Pecija tri javna nastupa na tri nacionalna TV kanala.Povodom toga g.Peci je dao tri intervijua koja su emitovana u TV emisiji“Jeta në Kosovë” emitovao RTK-a, u programu KTV “Interactive” i emisiji TV 21 “Sy me Sy” . Ovi intervijui su poslužili za promovisanje dostignuća SSK kao i informisanje o budućim planovima.

PPPK je takođe ponudilo svoje stručne savete o izradi zvaničnog uputstva za SSK-a o medijskim komunikacijama.

U cilju pružanja pomoći u razvoju komunikacija sa medijima PPPK je predložila i radi na sprovođenju profesionalne obuke za SSK, sudije i zaposlene u kancelarijama tužilaštva. Cilj obuke koji će biti pružen od strane stručnjaka iz oblasti masovnih komunikacija AAB / Riinvest Univerzitet pokriće sledeće oblasti: kreiranje poruke, javna prezentacija, govori,intervijui medija, prezentacije na konferencijama medija, komunikacije tokom krize i učešće u obrazovnim kampanjama.

Kroz ovu obuku povećaćemo veštinu prezentacije ključnog osoblja u pravosuđu i pomoći će SSK u povećanju , pravosuđa i kapaciteta tužilaštva, za efikasnu komunikaciju s javnošću o važnim pitanjima u pravosudnom polju.

PPPK će pomoći SSK-a u narednim mesecima u javnoj komunikaciji kreiranjem i emitovanjem tri TV dokumentarca o pravosuđu koji će biti propraćeni brazovnom-kampanjom o lansiranju zvaničnih web strana Model Sudova Kosova, kao i kroz novu proizvodnju TV serija “Unutar pravde“, koja će početi proizvodnju u narednim danima i biće emitovana na nacionalnom TV kanalu, kao i u lokalnim TV stanicama.