usaid logo usaid logo

Počelo renoviranje opštinskog suda Đakovica

Septembar 6, USAID’ Program Podrške Pravosuđu Kosova započeo je renoviranje opštinskog suda u Đakovici,sedmi sud koji će biti renoviran od kada je inicijativa renoviranja započela u 2009 godini.Očekuje se da će renoviranje suda trajati od Septembra do Novembra 2010.

U Septembru 2009,Program Podrške Pravosuđu Kosova inagurisao je opštinski sud Uroševac kao prvi Model sud na Kosovu. Do 2010,obavljeno je renoviranje sudova u Peći,Srbici,Prizrenu,Gnjilanu,Kamenici i Privredni sud u Prištini. Renoviranje suda u Đakovici,koje obuhvata i Prekršajni sud u Đakovici koristiće iste standarde sa odličnim dostignućima koji su korišćeni i u drugim sudoovima.Ciljevi renoviranja su da olakšaju pristup javnosti i transparentnost sudskih postupaka kao i osnivanje centralne kancelarije za podnošenje i sisteme arhiviranja radi poboljšanja efikasnosti posla.U celoj zemlji,renoviranje sudova zadržalo je visoke standarde u korišćenju kvalitetnih materijala i detaljne izrade u kratkim rokovima da bi omogućili kontinuirani rad sudova. Standardi dizajna Model sudova usvojeni su od strane Sudskog Saveta Kosova i osnovani u SSK kao Standardi Sudskog Dizajna za Republiku Kosovo,proizvedeni od strane USAID u saradnji sa Sekretarijatom Sudskog Saveta Kosova.

Kroz renoviranje Model sudova,recepcija,mesto za pružanje informacija,javnim mestima gde građani mogu sedeti,stvorili su povoljnije okruženje za građane.Otvoreni šalteri i registri su usmereni ka olakšanju korisničkih usluga i transparentnosti.Renoviranja su omogućila stvaranje novih sudnica da bi olakšale javne resprave.Komisija za javne rasprave sada informiše javnost o rasporedu postupaka.Pored toga,osnovan je sistem podnošenja predmeta i sistemi arhivskih polica,automatski pečati,i sud je opremljen modernizovanijim omotima spisa sa organizacionim alatkama neophodnim za efikasniji rad.

Renoviranje opštinskog suda Đakovica omogućeno je preko USAID ulaganja od trimiliona dolara u poboljšanju sudskih objekata na Kosovu. Glavna inicijativa poboljšanja je u paru sa dugoročnom tehničkom pomoći i a u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti pravosudnih institucija na Kosovu.USAID Program Podrške Pravosuđu Kosva je troipogodišnji program koji se sprovodi od strane Nacionalnog Centra za Državne sudove.