usaid logo usaid logo

Obuka predavača o Kodeksu ponašanja

Septembra 7-8, 2010, NCSC je sproveo sesije za obuku onih koji će obučavati zaposlene u sudu o novom Kodeksa ponašanja za zaposlene u sudskoj administraciji.Novi Kodeks ponašanja, koji je usvojen od strane Sudskog Saveta Kosova 18. juna, 2010, daje zaposlenima smernice o etičkim pitanjima koja su specifična za sudove.

Bob Wily, NCSC Savetnik Sudske Administracije, istakao da “Predavači u ovoj grupi su ozbiljni i sposobni.Većina njih bila je uključena u izradi nacrta novog Kodeksa ponašanja i razvojnog plana obuke. Oni će uraditi odličan posao prenošenjem poruke novog Kodeksa ponašanja, a to je da zaposleni u sudu moraju zadovoljiti najviše standarde etičkog ponašanja”.

Albert Avdiu, NCSC Viši Savetnik, istakao je da “Ovi predavači ne samo da će lično preneti obuku, ali će moći da obučavaju druge zaposlene u sudovima koji će pružiti visoki kvalitet obuke drugima o Kodeksu ponašanja. Na ovaj način obuke o Etici u sudovima biće sprovedene brže i efikasnije nego što bi inače bilo moguće.”