usaid logo usaid logo

Izjava Misije Privrednog Suda

Novembra 5-tog, 2008, Privredni Sud u Prištini je prikazao na svim javnim mestima i u kancelarijama suda izjavu misije:

“Naša misija je vladavine zakona i garantovanja pristupa pravdi za sve subjekte i pojedince da doprinesu ekonomskom razvoju i investicijama na Kosovu i da služe javnosti”.

Od početka Programa Model Sudova u Decembru 2007, PPPK je sarađivao sa sudskim Timovima za Poboljšanje radi artikulisanje osoblja i javne misije sudstva. Jedno od sredstva koje se koriste je razvoj i objavljivanje izvještaja misije suda. Mnogi radnici suda i sudije nisu svesni o značaju njihovog rada i odgovornosti prema javnosti u tome delu rada. Kao rezultat toga, sudsko osoblje je često nefokusirano,neodgovorno i ponekad neučtivo prema javnosti.

Osim toga, javnost nije uvek sigurana zašto sud postoji. Sudovi nisu bili “klijent” fokusirani niti su u stanju da artikulišu misiju niti nameru zajednice. Tako, razvoj izjave misije izazvala je značajnu raspravu o svrsi i ciljevima za svaki sud, i pomogla da podsetite osoblje i sudije o važnosti svoje funkcije i odgovornosti prema javnosti. Misija izjave su sada javno prikazane u model sudovima.