usaid logo usaid logo

Godišnjica Programa Model Sudova

U Decembru 2007, šest sudova Sudskog Saveta Kosova odabralo je šest sudova izabranih kroz takmičarski proces. Privredni sud, Okružni sud u Mitrovici, Okružni sud u Peći, Opštinski sud Uroševac, Opštinski sud u Gnjilanu, i Opštinskog sud u Prizrenu.

Svaki sud učesnik osnovao je sudski Tim za Poboljšanje sastavljen od 5 do 10 sudija i administrativnog osoblja, uključujući i Predsednika suda, Sudskog Administratora. Sudski Timovi za Poboljšanje su telo za donošenje odluka i Programa Model Sudova. Akcioni planovi za implementaciju devet Standarda Poboljšanja suda su usvojeni u svakom sudu između Aprila i Juna 2008. Akcioni planovi napravili su korake koji se trebaju preduzeti za implementaciju standarda.

Konzorcijum Model Sudova je osnovan da olakša razmenu informacija i preduzme zajedničke odluke o reformi koja treba biti implementiran u Model sudovima. Pet sastanaka održano je do sada, 12. Marta, 13. Maja, 3. Oktobra, 6. Novembra i 16. Decembra, 2008.

Program Model Sudova imao je nekoliko uspeha u prvoj godini. Glavni uspesi su:

  • Rukovodstvo Predsednika sudova i Sudskih Administratora je povećano. Predsedavajuće Na nedavno održanom seminaru u drugoj polovini Oktobra 2008 Sudije sudova koji ne učestvuju u nepomenutim sudovima primetili su da Model Sudovi su bolje organizovaniji;
  • Konzorcijum Sastanci se održavaju redovno i forum za diskusiju, razmenu informacija, kao i rešavanje problema;
  • Odgovarajuće dužnosti Predsednika Sudova i Sudskih Administratori u opštoj administraciji, upravljanja osobljem, upravljanju predmetima, javne komunikacije, i budžetiranje su pojašnjene, u funkcionalnom opisu poslova;
  • Elektronsko praćenje predmeta je razvijeno za većinu predmetnih kategorija. Podaci o preprekama za obradu predmeta i predmetnog status su uključeni;
  • Koordinatori za Javno informisanje su imenovani. Vršioci dužnosti kancelarije za registracije su imenovani;
  • Izjava misije je usvojena postavljena u kancelarijama i javnim mestima;
  • Specifikacije za rekonstrukcija radi poboljšanja pristupa javnosti i toka rada su identifikovane.