usaid logo usaid logo

Program Model Sudova podržava promenu sistema pravosuđa na Kosovu

September 15, 2009, USAID-ov Program Podrške Pravosuđu Kosova otvorio je novo renovirani Opštinski sud u Uroševac - prvi renovirani sud finansiran od strane USAID-a inicijativa Model Sudova . Od sukoba na Kosovu 1999, USAID je radio na podršci uspostavljanja vladavine prava i stvaranju održivog ekonomskog rasta. Renovacija 10 sudova je 3 miliona dolara investicionog kapitala poboljšanja u paru sa dugoročnom tehničkom pomoći i obuci da bi se izgradio efikasan, transparentan i odgovoran pravosudni sistem u zemlji.

USAID-va inicijativa Model Sudova, Sudskog rukovodstva i osoblja je obuka u svim aspektima sudske uprave kroz sveobuhvatni program obuke za menadžment suda preko Sveobuhvatne Obuke Menadžmenta Suda, uključujući i struktuiran modul administracije, upravljanje predmetom i javne komunikacije. USAID je intenzivno sarađivao sa Opštinskim sudom Uroševac i drugim sudovima koji učestvuju u Model Sudovima za sastavljanje lokalnih timova suda za unapređenje razvoja planova i unapređenje sudu za sprovođenje efikasnije procedure rada. Cilj renoviranja je povećanje pristupa javnosti sudu i da neguje transparentnost postupka, uspostavljanje centralnog podnošenja predmeta, jačanje sistema arhiviranja.

Inauguracije Uroševačke sudnice okarakterisana je od strane Zamenika Šefa misije SAD, Michael Murphy, Predsednik Sudskog Saveta Kosova , Lirije Osmani, I Predsedavajućeg sudije Opštinskog suda Uroševac, Rifata Abdullahu. Direktor misije USAID, Patricia Rader, je takođe prisustvovala ceremoniji rezanja trake održanoj pred publikom od nekoliko stotina gledalaca i predstavnika medija.

Sudija Rifata Abdullahu izjavio je“ Kao što smo se pripremili za sečenje ove trake i otvaranja vrata nove zgrade,obavezali smo se da će mo svakodnevni rad uskladiti sa izjavom misije. Ovaj sud nije mesto za mračne tajne nego gostoljubivo i otvoreno mesto za ljude koji žele da reše teške lične ili poslovne probleme. Obavili smo sve što smo mogli da interakciju sa tim sudom učinimo što lakšom i ugodnijom“.

U bliskoj budućnosti, USAID-a će sprovesti slična renoviranja u Peći, Prizrenu, Srbica i Priština. Tro godišnji Program Podrške Pravosuđu Kosova realizuje se pod ugovorom sa Nacionalnim Centrom za Državne Sudove.