usaid logo usaid logo

KJSP Sprovodi Sveobuhvatni Program Obuke za Menadžment u Model Sudovima

Od Marta do Jula 2009, PPPK osoblje dostavlja Sveobuhvatni Program Obuke za Menadžment sudu na opšte upravljanje, organizaciono upravljanje, upravljanje tokovima predmeta, javne komunikacije, i etike. Program je dostavljen na web strani u početnim šest Model Sudovima: Privredni sud, Okružnim sudovima Mitrovici i Peći i Opštinskim sudovima u Uroševcu, Gnjilanu, Prizrenu . PPPK namerava da ponovo pokrene program na četiri dodatna Model sudova- Opštinskim sudovima Đakovica, Kamenice, Priština, Srbica počevši od Septembra 2009.

Prva dva modula fokusirana su na rukovodstvo, administrativnu organizaciju suda, jačanje tima menadžment rukovodstva suda. Treći modul je dostavljen od strane menadžmenta rukovodstva suda za svo sudsko osoblje i sprovođenje efikasne primene Modela sudova revidiranih organizacionih grafikona i opisu radnog mesta. Preostala tri modula predstavili su savremene principe efektivnog rada suda u tri suštinske teme od značaja za Program Model Sudova: tok upravljanja predmetima, javne komunikacije, i etika.