usaid logo usaid logo

Održan dvanaesti sastanak Konzorcijuma Model Sudova

Januara 20, 2010, Predsednici i Administratori desetog Model sudova održali svoj dvanaesti sastanak Konzorcijuma u hotelu Victory u Prištini u prisustvu USAID-Direktora kancelarije za Demokratiju i Upravljanje, José Garzon . Dr Garzon je čestitao Model Sudovima na njihovom zalaganju u Programu Model Sudova i nastavio proces reformi. On je izrazio iskreno divljenje na njihovoj spremnosti da isprobaju nove prakse u nastojanju da uspostve jednoobraznost, efikasnost i transparentnost rada sud na Kosovu.

Sledeći kratako predstavljanje učesnika, svaki sud dao je kratak pregled aktivnosti realizovanih u proslavi Dana Prava 15-tog. Januara 2010 godine. Dan Prava poklapa sa desetogodišnjicom ponovnog pokretanje sudskih institucija na Kosovu. Svi Model sudovi održali su aktivnosti na dan ili oko Dana Prava. Aktivnosti uključuju simulacije suđenja, diskusije između studenata i sudija u sudu ili u školama, intervjue medijima , izložbe slika, posete zgradi suda, itd. Svi predstavnici Suda predstavili su veoma uspešan dan i istakli da su bili veoma impresionirani koliko su studenti bili dobro pripremljeni kao i kvalitet njihovih pitanja. Nekoliko sudova je u procesu institucionalizaciju tih studentskih posete.

U drugom delu sastanka Konzorcijuma Model sudova usvojen je Priručnik o Sudskom upravljanju i Operativnim Procedurama. Priručnik, je proizvod dvogodišnjeg zajedničkog rada Model sudova i predstavnika KPS Sekretarijata koji je prvi sveobuhvatani resurs o operativnim postupcima koji se primenjuje u svakodnevnom radu sudske administracije. Priučnik je pokušaj ka uspostvavljanju jednake prakse u sudu i poboljšanju efikasnosti i transparentnosti. Prateći raspravu o preporukama koje treba dodati Priručniku kao teme za buduće reforme, Priručnik je odobren od strane Konzorcijuma. Priručnik će biti predstavljen i dat na usvajanje na prvoj narednoj KPS sednici.

Savetnik Sudske Administracije Bob Wily podelio je sa Model sudovima planove za obuku i mentorstvo u 2010 godini. Kako se program približava završetku, mentorstvo i konačno implementiranje koji će se sprovesti kako bi se obezbedilo da svi Model sudovi funkcionišu glatko unutar svojih renoviranih objekata. Sastanak je završen sa kratkim prijemom i najavom predstojeće inaguracije renovirane zgrade Privrednog suda 26, Januara.