usaid logo usaid logo

Obnovljen Privredni sud zavet ka sigurnijem investiranju okruženja na Kosovu

Januara 26, 2010, USAID Program Podrške Pravosuđu Kosova inaugurisao je novo renovinari Privredni sud—drugi po redu renovinari sud uz finansijsku podršku USAID Program Podrške Pravosuđu Kosova Inicijativa Model sudova. Sa renoviranjem, objekti su poboljšani a na taj način stvorena veća funkcionalnost i podjednak ambijent dobrodošlice za osoblje i stranke.

Inicijativa Model Sudova pokrenuta je u 2007 sa šest sudova, uključujući i Privredni sud. Predsednik suda , Zamenik predsednika, Administrator, Izvršeni Referent, Blagajnik i Arhivista radili su zajedno kao Sudski Tim za Poboljšanje kako bi uveli i sproveli reforme u cilju poboljšanja efikasnosti i transparentnosti sudskog poslovanja. Izgrađena je nova Centralna Kancelarija za Rukovođenje Predmetima i Sudnici. Danas odgovornosti za upravljanje su razjašnjene i osoblje reorganizovano. Izjava misije o informisanju građana i sudskog osoblja o važnosti svrhe suda je usvojena.

Inauguracijona karakteristična zapažanja od strane US Agencije za Međunarodni Razvoj Asistent Administratora, Roberta Mahoney, Predsedavajuća Sudskog Saveta Kosova, Lirije Osmani, Zamenik Predsednika Privrednog suda, Suzane Sejdiu i Predsednik Vrhovnog suda, Rexhep Haxhimusa. Ceremonija rezanja trake je održana pred publikom i predstavnicima Konzorcijuma Modela sudova, Sudskog Saveta Kosova, Sekretarijatom Sudskog Savet Kosova , kao i osobljem Privrednog suda.

Pomoćnika Administratora USAID-a Roberta Mahoney čestitala je Sudskom Timu za Poboljšanje , Konzorcijumu Model sudova, kao i Kosovskom Pravosudnom Savetu za svoja dostignuća u sprovođenju reformi za unapređenje vladavine prava na Kosovu, naglašavajući da će “renovirana zgrada Privrednog suda omogućiti sudijama i osoblju da ispuni izjavu misija suda”. Dodala je da su “efikasna primene zakona, i posvećenost službi pravde, je od suštinske važnosti za stvaranje prijatne sredine koja će omogućiti ekonomski rast na Kosovu —ključni cilj USAID-a na Kosovu.”

Zamenik Šefa projekta Programa Podrške Pravosuđu Kosova , JoAnne Richardson, predala je Sudskom Timu za Poboljšanje zahvalnicu povodom njihovih dostignuća kroz Inicijativu Model sudova. Gospođica Ričardson je istakla da je Privredni sud “fizički prostor koji je sada u skladu sa novim standardima koji su usvojeni od strane Konzorcijuma model sudova. Sada ste model drugim sudovima na Kosovu. ... Vaše zalaganje za poboljšanje svog suda i operacija su na najvišem nivou.”Od sukoba na Kosovu 1999, USAID je radio na podršci uspostavljanju vladavine prava i održivog ekonomskog rasta. Renoviranje 10 sudova je 3 miliona dolara investiranog kapital sa dugoročnom tehničkom pomoći i obukom da bi se izgradio efikasan, transparentan i odgovoran pravosudni sistem u zemlji. Renoviranje je u toku u Peći, Srbici i Prizrenu. Tri godine na Kosovu Program Podrške Pravosuđu Kosova se implementira pod ugovorom sa Nacionalnim Centrom za Državne sudove.