usaid logo usaid logo

Program Podrške Pravosuđu Kosova Podržava Profesionalni Razvoj Službenika Izvršenja

10. februara i 12. februara, USAID-Program Podrške Pravosuđu pokrenula je srednji program obuke za civilne službenike izvršenje u kosovskim sudovima. Devet modul programa obuke je organizovano u saradnji sa Kosovskim Institutom za Pravosuđe i finansiranog od Holandskog- Balkanaski Program za sprovođenje reforme. Program će se izvoditi na mesečnom nivou od februara do novembra 2010, osim u julu i avgustu.

Isa Šalja, izvršeni službenik iz Srbice MS nedavno je diplomirao na KIP Magistarskoj školi, a Shasivar Hoti, izvršeni službenik iz Lipljana, dostavio je prvi modul za javnost od šezdeset i pet izvršenih sudskih službenika i ostalih profesionalaca koji rade na izvršenju građanskih presuda. Korišćenjem savremenih metoda učenja za odrasle, predavači su omogućili otvorenu diskusiju o pravnim i administrativnim pitanjima vezanih za početak i zaključak izvršnog postupka. Nekoliko praktičnih vežbi omogućilo je platforme za diskusiju o svakodnevnim izazovima, u nastojanju da promoviše pravilnu primenu Zakona o izvršnom postupku i ujedinjenju praksa širom Kosova.

Kroz program obuke, službenici izvršenja će dobiti dublje razumevanje proceduralnih uslova u kojima oni moraju raditi, i razviti veze sa drugim službenicima koji će ojačati profesije. Profesionalna obuka će dati službenicima izvršenja alate potrebne kako bi presude suda doveli u stvarnost.

”Na otvaranju u Klini i Prištine 10. februara i 12. opažanja su prosleđena od strane Violaine Autheman, Koordinatora Programa Model Sudova, da je uloga izvršnog službenika " od suštinskog značaja za uspostavljanje autoriteta države i legitimnosti pravosudnog sistema. Cilj izvršnog postupka je zadovoljenje obaveza. ... To znači da izvršni službenik mora probati sve proceduralne mogućnosti po zakonu da bi postupak doveo do zaključenja".

Ovaj program označava novu eru u izgradnji profesionalnih kapaciteta kosovskog pravosuđa.Po prvi put, početkom septembra 2009, Kosovski Institut za Pravosuđe je proširio mandat obuku van inicijalnog i nastavio pravno obrazovanje sudija i tužilaca.Prepoznavajući pravilnu obuku specijalizovanog sudskog osoblja, kao što su sluđbenici izvršenja, od suštinskog značaja za efikasno funkcionisanje sudova, KIP je uključio specijalizovane programe obuke usmerene na izvršene stručne saradnika i službenike u obuci za 2010 . Program obuke civilnog izvršenja je poseban program KIP i predstavlja prvi sveobuhvatni program obuke u organizaciji za sve službenike izvršenja na Kosovu.