usaid logo usaid logo

Ambasador SAD Dell svečano je otvorio obnovljen Pećki Model sudu

24. februara 2010, Ambasador SAD Christopher Dell, Predsednik Okružnog suda u Peći, Salih Mekaj i Predsedavajuća Sudskog Saveta Kosova, Lirije Osmani, u prisustvu 200 gostiju svečano su otvorili renovirani sud u Peći, učesnik u USAID-ovom Programu za Model sudove. Ambasador Dell je čestitao predsedniku Okružnog suda na učešću suda u Programu Model Sudova i renoviranje opisao kao proces koji transformiše sud “iz relikta od socijalističkog vremena u moderni sud demokratskog perioda.”

Kroz program Model sudova, Okružni sud Peć je usvojio i sprovodi najbolje međunarodne prakse sudske administracije i upravljanje predmetima. USAID-ova ulaganja u renoviranje sudskih objekata koji učestvuju u Programu Model Sudova je dizajniran da reorganizuje i modernizuje sudski prostor kako bi se omogućilo sudovima da pruže transparentne i efikasnije usluge. Predsedavajući sudija Mekaj naveo je da će rekonstrukcija pomoći osoblju suda“da primeni izjavu misije sudu da štiti principe jednakog pristupa pravdi, pravičnost i nepristrasnost i efikasnost i profesionalizam”. Predsednik Mekaj, govorio je o učešću Okružnog suda u Programu Model Sudova, dodajući pritom da “sud nije jedini koji dobija korist – i stranke, javnost i ukupni pravosudni sistem na Kosovu ima koristi od ovog programa.”

Ambasador Dell potvrdio posvećenost američke podrške u vladavini prava na Kosovu, uz napomenu da“pravosudni sistem mora biti prioritet”, ako Kosovo treba da se razvija kao demokratija i privukao preko potrebne investicije. U desetogodišnjoj pomoći Kosovskom pravosuđu, mnogo je postignuto, ali mnogo ostaje da se postigne ukoliko Kosovo postane “mesto vladavine prava, a ne pojedinaca”. Ambasador Dell je pozvao građane Kosova da preuzmu odgovornost i zatraže da se svi tretiraju po istim standardima pravde. On je pohvalio predsednika Okružnog suda za njegove reči da je“ sud obezbedio ravnopravan pristup svima”.

G-dja Lirije Osmani je napomenula da Okružni sud u Peći je i treći i po veličini najveći sud koji je renoviran u toku programa. Kroz svoje renoviranje, “ Program Model Sudova i dalje čini čuda, olakšavajući ostvarivanje standarda utvrđenih u Strateškom planu za Kosovsko Pravosuđe u 2007-1012.” Inauguracije, koja se dogodila “nedelju dana posle druge godišnjice nezavisnosti Kosova, označava novu eru za pravosudni sistem.”

Ambasador Dell, g-đa Osmani i predsednici Okružnog i Opštinskog suda učestvovali su sečenju vrpce pred publikom od 100 sudskih radnika i uglednih gostiju, uključujući ministarku pravde, regionalnog komandanta KFOR-a, i nedavno postavljenog predsednika Vrhovnog suda i predsednika sudova iz svih krajeva Kosova.

Šef USAID-ovog Programa za Podršku Pravosuđu Kosova, Mike Sheppard, uručio je priznanje Timu za poboljšanje u Okružnom sudu za njihova dostignuća kroz inicijativu Model sudova. G. Sheppard je uručio sertifikat Predsedniku Opštinskog suda navodeći da je “Opštinski sud u Peći prvi sud u partnerstvu u okviru Programa Modela sudova koji je počeo da implementira međunarodne standarde i operativne procedure programa Modela sudova.” Ambasador Dell je takođe uručio Post-Mortem sertifikat namenjen preminulom predsedniku Okružnog suda u Peći Esat Šalja, za svoje rukovođenje i vizije, kao jednog od članova osnivača Konzorcijuma Model sudova na Kosovu.

Od konflikta 1999, USAID je radio na podršci uspostavljanja vladavine prava da bi podržao održiv ekonomski rast na Kosovu. Renoviranje 10 sudova je 3 miliona dolara investicionog kapitala poboljšanja u paru sa dugoročnom tehničkom pomoći i obuku da se izgradi efikasan, transparentan i odgovoran pravosudni sistem u celoj zemlji. Renoviranje je u toku u Srbici i Prizrenu.

Trogodišnji Program Podrške Pravosuđu Kosova se realizuje pod ugovorom sa Nacionalnim Centrom za Državne Sudove.

Kliknite ovde za fotografije.