usaid logo usaid logo

Žene pioniri u pravdi počasni gosti na ceremoniji povodom 8 marta

Povodom stogodišnjice međunarodnog dana žena, 8 marta, 2010, Advokatska komora Kosova, u saradnji sa USAID-ovimm Programom za Podršku Pravosuđu Kosova, organizovala je izložbu u čast žena pionira u sistemu pravosuđa u Narodnom muzeju Kosova.

Otvranje izložbe povodom dana žena poklopio se sa izdanjem televizijskog dokumentarca i DVD-ja, Žena Pionir u Pravdi, koji prati karijere i dostignuća vodećih pet žena u pravnoj struci na Kosovu. Na otvaranju manifestacije prisustvovalo je nekoliko stotina gostiju a izložba ostaje otvorena za javnost od 8. marta 2010 do 15. marta 2010.

Kliknite ovde da gledate TV dokumentar!

Dokumentarac Žene Pioniri u Pravdi govori o nekim od vodećih žena advokata danas na Kosovu, uključujući i Nekibe Keljmendi, ministarku pravde; Lirije Osmani, predsednicu sudskog saveta; Bademe Sićani Sllamniku, prve žene tužioca na Kosovu; Meleće Bedžeti, jedne od prvih žena sudija i Đulijete Muškoljaj, jedne od prvih žena koja je postala sudija Ustavnog suda Kosova i jedna od prvih žena profesora prava. Inicijativa teži da dokument o iskustvima žena pionira u profesiji, stvori istorijski zapis o iskustvima, da izgradi lančanu vezu u napredovanju u profesiji, kao i da izgradi svest javnosti o poboljšanjima s kojima se nastoji da se ojača vladavina prava na Kosovu.

Musa Draguša, predsednik Advokatske komore Kosova (AKK), je naglasio da će žene Pioniri i dalje biti počastvovane u AKK ovim događajima povodom Dana žena u godinama koje dolaze. Lirije Osmani, Predsednica Sudskog Saveta Kosova, u svom govoru je opisala mnoge događaje na Kosovu koji se odnose na angažovanje žena u profesionalnom životu. Kao deo događaja u čast žena pionira, Špresa Rama, predsedavajuća AKK Komitet za ravnopravnost i manjinska pitanja, uručila nagrade kao priznanje perspektivnim studentima prava. Troje studenta je odlikovano za svoje eseje o problemima žena u kosovskom društvu, kao i izazovima manjina na Kosovu danas. Nekoliko pobednika je dobilo stipendiju za napredovanje u njihovom studiranju a rad jednog učenika biće objavljen u biltenu Advokatska komore.

Inicijativa o ženama Pionirima u pravdi je omogućena kroz podršku USAID-ovog Programa za Podršku Pravosuđu Kosova (KJSP), u saradnji sa Advokatskom Komorom Kosova i Američkom Advokatskom komorom za vladavinu prava (ABA / ROLI).

Trogodišnji program za podršku pravde se realizuje pod ugovorom sa USAID-om od strane Nacionalnog Centra za Državne Sudove(NCSC).

Posetite ovaj link za više fotografije!