usaid logo usaid logo

Inaguracija Opštinskog suda Srbica

26. marta, 2010, Američka Agencije za Međunarodni Razvoj (USAID) Direktor misije, Patricia Rader ; Predsednik Opštinskog suda Srbice, Rahim Gaši i predsedavajući Sudskog Saveta Kosova , Envera Peci, svečano su otvorila renovirani sud Srbice , član USAID-ovog programa sponzorstva Model Sudova. Više od 200 gostiju predstavnika sudskih i opštinskih institucija okupilo se u dvorištu renovirane zgrade suda da bi pozdravili dostignuća Programa Model Sudova za Mitrovački okrug.

Svi zvaničnici su se pozvali i ponovili obaveze sudstva i sudija pojedinačno prema zakonu i građanima. Predsednik suda, Rrahim Gaši, navodeći misiju opštinskog suda Srbica, je naglasio da su renoviranjem stvoreni uslovi za sudije i osoblje da ispune svoje ciljeve na objektivan način “sprovođenjem pravde, transparentno i samostalno, u razumnom roku, za sve građane ... ”On je dodao da odgovornost sada pada na sudije da” povećaju efikasnosti i profesionalizam, da [njihov] rad je transparentan, da se poboljša komunikacije sa javnošću, i povrati poverenje građana”.

Direktor misije USAIDa pohvalio je rukovodstvo i osoblje Opštinskog suda Srbica i sud za prekršaje Srbica za naporan rad koji ih je doveo do inauguracije njihovog renoviranog objekta. Ponovivši nastavak podrške U.S. vlade za reformu na Kosovu, ona je naglasila značaj sudstva u svakoj demokratskoj državi. “Pristup, poštovanje, kao i zahtev za vladavinu prava su tri glavna stuba koji čine instituciju koja štiti zakon. ”

U svom prvom javnom nastupu sa imenovanjem kao predsednik Sudskog Saveta Kosova, nedavno imenovan sudija Vrhovnog suda Envera Peci je naveo da“ reforme odobrene od strane Konzorcijuma Model Sudova postaju živi sa završetkom renoviranja. ” Podsetivši javnost da je Program Model Sudova zamišljen kao mehanizam za postizanje ciljeva postavljenih u 2007-2012 Strateškim planom za Kosovsko pravosuđe, istaknuvši dostignuća u poboljšanju efikasnosti, transparentnosti i dostupnosti suda. Sa poboljšanim uslovima rada , svakako, on je pozvao svoje kolege da postanu aktivni učesnici ovog novog početka, uz napomenu da “kao sudije pred nama imamo profesionalne, građanske i moralne obaveze da ispunimo naše dužnosti da radimo transparentno i profesionalno”.

Pre otvaranja suda gosti su obišli renovirani objekat, direktor Misije Rader, gospodin Peci, kao i predsednik opštinskskog i prekršajnog suda presekli su inauguracionu traku propraćeno aplauzom okupljenih gostiju. U poslednjem priznanju za učinjene doprinose u pravosudnim reforma na Kosovu, sertifikati su uručeni Opštinskom sudskom timu za poboljšanje kao i sudiji Peci, jednom od osnivača Konzorcijuma Model sudova. Direktor Misije Rader zahvalila se sudiji Peci za vođstvo i viziju Programa Model Sudova.

Od sukoba na Kosovu 1999, USAID je radio na podršci uspostavljanje vladavine zakona i održiv ekonomski rast. Renoviranje od 10 sudova je 3 miliona dolara investicija kapitala ka unapređenju para za dugoročnu tehničku pomoć i obuku za izgradnju efikasnog, transparentnog i odgovornog pravosudnog sistema u zemlji. Renoviranje je u toku u Srbici i Prizrenu. Trogodišnji Program Podrške Pravosuđu Kosova sprovodi se pod ugovorom sa Nacionalnim Centrom za Državne Sudove.