usaid logo usaid logo

Konzorcijum model sudova podržao inicijativu mladih

26. marta 2010, predsednici i administratori deset Model sudova održali su trinaesti sastanak Konzorcijuma u restoranu Atlantik u Srbici. Dr Vilijam Kaschak, potpredsednik za međunarodne programe Nacionalnog Centra za Državne Sudove, otvorio je sastanak rečima pohvale za dostignuća Model sudova i zalaganja za reforme. Napomenuo je da je na Kosovu pravosuđe u prolećenoj dobi svoga postojanja, i da će energija za obnovu pokrenuta kroz program Model sudova pomoći cvetanju kosovskog pravosuđa u budućnosti.

Sastanak je počeo debatom o tome kako da funkcioniše proces rada nakon renoviranja suda, a naročito kako da funkcioniše Centralna kancelarija za upravljanje predmetima.Članovi Konzorcijuma razgovarali su o predloženim merama za prelazak na Centralnu kancelariju kao i o implementiranju izazaova.

Nakon razmatranja toka procesa, izazova i naučenih lekcija, članovi konzorcijuma su onda uperili svoju pažnju na dve nove inicijative programa Model sudova, fokusirajući se na dve ključne demografije na Kosovu — decu i mlade osobe.

Prva terenska Inicijativa funkcije zakona koje se odnose na bojanke i prateći tok rada u izabranim odeljenjima drugog razreda u opštinama u kojima su Model sudovi aktivni. Bojanke, Saznajte više o sudijama, Saznajte više o zakonu,Saznajte više o odgovornostima su javni nastup alata razvijenih od strane programa Model sudova na osnovu uzoraka korišćenih od strane američkih sudova kako bi se povećala svest mladih o pravosudnom sistemu, kao i krivičnnoj i građanskoj pravdi.

Druga inicijativa će pokrenuti Model sudove na internet kroz razvoj sudskih sajtova. Obe inicijative su usvojene od strane Konzorcijuma Model sudova kao sredstvo za povećanje znanja i svesti kod dece i mladih osoba. Očekuje se da će se obe inicijative sprovesti do kraja školske godine u junu.