usaid logo usaid logo

Obukom grade profesionalno iskustvo kancelarija za pravne pomoći i kancelarija za vezu sa sudovima

Program Podrške Pravosuđu Kosva (PPPK) je 8 i 15 aprila pružio obuku personalu Kancelariji za vezu sa sudovimao i Komisiji za pravnu pomoć o postupcima građanskog izvršenja i njihovu praktičnu primenu. Više od 50 pravnih službenika koji rade u institucijama koje olakšavaju pristup pravdi prošlo je obuku. Neki od učesnika su iskoristili priliku i govorili o praktičnim problemima sa kojima su oni suočili radeći na postupcima građanskog izvršenja.

Izvršenje je poslednja faza bilo kog sudskog postupka. Bez efikasnog izvršavanje, nema pravde za stranke i presuda nema veću vrednost od papira na kojoj je napisana.U okviru svojih nadležnosti, kao predstavnika obespravljenih-manjina, žena, starih, siromašnih, itd-Kancelarija za vezu sa sudovima i Divizija za pravnu pomoć i zaštitu žrtava moraju obezbediti da teško stečene presude u korist svojih klijenata postanu stvarnost kroz izvršenje . Takođe, oni treba da obezbede izvršenje postupka pokrenutog protiv njihovih klijenata su obavljeni sa proporcionalnođću i poštovanjem okrivljenog (dužnik) po zakonima Kosova.

Program obuke je dostavljen od strane Violaine Autheman, PPPK Koordinatora Model Sudova i urednika Priručnika za praktičnu primenu izvršnog postupka na Kosovu. Priručnik je objavljen u januaru 2008, i proizvod je profesionalne grupe kosovskog pravosudnog sektora sa iskustvom u realizaciji procedura. Priručnik, koji je obezbedio okosnicu programa obuke je prvi izvor na Kosovu o izvršnom postupku razvijenom od strane kosovskih stručnjaka za kosovske stručnjake.

Obuke pokriva osnovne principe upravljanja izvršnim postupkom pre pregleda svake faze postupka, od izvršenja predloga i izvršenja odluke, identifikacije imovine i izvršenje radnje zaključenja postupka. Takođe se razgovaralo o dostupnim pravnim lekovima i odluke donete tokom sprovođenja procedure . Kroz ovaj program predstavljeni su obrasci, kontrolne liste i druge alatke koje mogu da pomognu stručnjacima sektora pravde u svakodnevnom sprovođenje izvršnog postupka.