usaid logo usaid logo

USAID-ov Program Podrške Pravosuđu Kosovai EULEX ujedinjene u pristupu reformi građanskog izvršenja

27. aprila, 2010, USAID / Program Podrške Pravosuđu Kosova (PPPK)pružio je celodnevnu obuku i orjentaciju o procedurama građanskog izvršenja grupi sudija i pravnika iz EULEKS-a. Orijentacija je bila prilika da USAID-ov program i EULEKS razgovaraju o izazovima i pronađu rešenja za podršku jačanja vladavine prava na Kosovu i poboljšanju profesionalizma, efikasnosti i transparentnosti sistema.

USAID-a i EULEKS su prepoznali značaj izvršenja kao posljednje faze sudskog postupka. Bez efikasnog izvršenje obaveza, presuda nema veću vrednost od papira na kojem je zapisana, i ne može biti pravde za stranke.

USAID-ov Program Podrške Pravosuđu Kosova (PPPK), u saradnji sa Kosovskim Institutom za Pravosuđe, doprinosi razvoju civilnog izvršenja profesije kroz stvaranje i širenje Priručnika o praktičnoj primeni izvršnog postupka na Kosovu i kroz sponzorstva multi- profesionalne obuke i veštine službenike građanskog izvršenja, koji je održan u 2009 i 2010, u saradnji sa Kosovskim Institutom za Pravosuđe holandsko-balkanski finansiran Projekat sporovđenja reforme.

EULEKS, kroz mentorstvo, nadgledanje i savetovanje, nastoji da se osigura da sudovi primenjuju procesno i materijalno pravo profesionalno i na način koji poboljšavaja pristup i efikasnost stranaka.

Okrugli sto je mesto za raspravu o ključnim izazovima sudija i službenika u razmatranju zahteva izvršenje, identifikovanja imovine, sprovođenje mera izvršenja i odlučivanje odmah i na odgovarajući način pravnim sredstvima.Razgovaralo se o posebnim pitanjima koja su relevantna za mandat EULEKS, uključujući i isterivanja sa nelegalno okupirane imovine,konfiskovanje nepokretne imovine,pitanjima privatizacije.Primer alata za stručnije i efikasnije procesuiranje izvršenja predmeta bila je tema zajedničke diskusije koja bi se koristila na Opštinskom nivou,uključujući obrasce i kontrolne liste uzete iz Priručnika o Praktičnoj Primeni Izvršnog Postupka na Kosovu.

Program obuke je dostavljen od strane g-đe Violaine Autheman, USAID KJSP Koordinatora Model Sudova i urednika priručnika. Objavljen u januaru 2008, priručnik je proizvod grupe stručnjaka kosovskog pravosudnog sektora sa značajnim iskustvom u realizaciji procedura. Priručnik je prvi resurs na Kosovu o izvršnom postupku razvijen od strane kosovskih stručnjaka za kosovske stručnjake, i predstavlja osnov za sve obuke obrazovnih programa na temu o građanskom izvršenju na Kosovu.