usaid logo usaid logo

PTK-Partnerstvo suda, Godišnjica: Opštinski sud u Gnjilanu Uspešno rešava zaostatak predmeta Civilnog Izvršenja

USAID finansira Program Podrške Pravosuđu Kosova i prethodnika Aktivnosti Reforme Pravosudnog sistema na Kosovu koji aktivno podržavaju opštinske sudove širom Kosova kako bi se smanjio broj nerešenih predmeta građanskih izvršenja. Pošto je PTK identifikovan, kao najveći korisnik suda na osnovu procesa građanskog izvršenja , Projekat je omogućio konstruktivne diskusije između PTK i sudova.

Početkom 2007, PTK-a je pokrenula novu strategiju pod kojom je potpisan Memorandum o razumevanju sa sedam najvećih opštinskih sudova, od kojih je jedan Opštinski sud u Gnjilanu. Sporazum o saradnji navodi nove obaveze kako PTK tako i suda. Među ovim komentarima, strane su se složile da pregledaju sve predmet kako bi identifikovali neusaglašenosti završenih i predmeta u toku između PTK i sudskih registara. Oni su se takođe složili da sprovedu zajednički rad na terenu kako bi povećali svoje resurse i ovlašćenja.

Inicijativi je data nova snaga u Septembru 2007 u Gnjilanu. PPPK je podržao tri sastanka koja su nedavno kulminirali sporazumom između suda i PTK da bi se završilo negde oko 772 starih,nagomilanih predmeta koji su podneseni u periodu između 2000 i 2003. Ovi predmeti predstavljaju preko jedne četvrtine od ukupnog broja nerešenih predmeta u građanskim izvršenjima Opštinskog sudu u Gnjilanu, a oko polovina civilnog izvršenja nerešenih predmeta traje više od 24 meseci. Za preostalih 107 predmeta PTK-podnešenih tokom istog perioda, sud je pristao da ih procesira kao prioritetne, a prijavio je i oduzimanje automobila kako bi zadovoljio dug PTK.

Oba PTK i Opštinski sud u Gnjilanu izrazili su zadovoljstvo zbog novog, zajedničkog odnosa koji su razvili. U rečima jednog službenika: "nismo imali ideju da će prikupljanje biti lakše kada smo zajedno radili na ovim predmetima, čak i na onim starim predmetima."