usaid logo usaid logo

Model Sudovi potpisali Memorandum o razumevanju sa opštinskim odeljenjima za obrazovanje

Maj 17-24, 2010, USAID-ov Program Podrške Pravosuđu omogućio je potpisivanje memoranduma o razumevanju između Model Sudova Đakovice, Gnjilana, i Kamenice i opštinskih odeljenja za obrazovanje u njihovim opštinama. Memorandum pruža razvojni radni okvir, isporučen i institucionalizovan kao pilot program kako bi inspirisao svest dece i njihovo interesovanje u oblasti vladavine zakona. Sličan memorandum je potpisan između Model suda u Prizrenu i Osnovne škole “Emin Duraku” u Prizrenu.

Model sudovi i opštinska odeljenja za obrazovanje odabrala su ukupno 13 škola učesnica. Ukupno 1635 učenika drugog razreda u 64 odeljenja, uključujući i jedano odeljenje na turskom jeziku i 6 Srpskih odeljenja, dobiće bojanke dizajnirane da bi ih informisali o radu sudija i zakonu na Kosovu, kao i osnovnih prava i obaveza svih građana.

“Da učimo o pravosuđu”serija bojanki je inicijativa Model sudova kampanje Pravda u pokretu dizajnirana da pomogne deci da razumeju osnovne principe vlasti, a posebno pravosudnog sistema. Bojanke-Da učimo o Zakonu, Da učimo o sudijama, i učenje o Odgovornostima-usvojene su od strane USAID-vog Programa Podrške Pravosuđu iz bojanke SAD i ilustrovane od strane gđice Kaltrina Alije, pobednice takmičenja za studente Fakulteta Umetnosti u Prištini.

Na orijentacionim sastancima održanim u svakoj opštini učestvovali su nastavnici i sa entuzijazmom podržali inicijativu i obećali da će dati povratne informacije o prvoj fazi pilot projekta koji će početi na Dan dece sa distribucijom Da učimo o zakonu bojanka za 1635 učenika koji će učestvovati.Bojanke će biti distribuirana sa bojicama koje su donacija više od 500 američkih i evropskih građana koji podržavaju inicijativu. Na osnovu povratnih informacija dobijenih od nastavnika, USAID-ov Program Podrške Pravosuđu će razviti nastavne planove i programe kao i vodiče za nastavnike pre objavljivanja bojanke u svim opštinskim Model sudovima za školsku 2010-2011 godinu.

Program će uspostaviti trajne veze između sudova i škola za buduća dostignuća i informativne delatnosti.