usaid logo usaid logo

Američki ambasador Dell otvorio je obnovljenu zgradu Model suda Prizren

1. juna 2010, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Dell , predsednik Opštinskog suda Besa Krajku, predsednik Okružnog suda Imer Hodža, i predsjedavajući Sudskog Saveta Kosova Enver Peci otvorili su renoviranu zgradu Prizrenskog suda, člana USAID-ovog pokroviteljskog programa Model sudova, pred oko 150 gostiju.

Kroz Program Model sudova ,Opštinski sud u Prizrenu usvojio je i primenio najbolje međunarodne sudske prakse administracije i upravljanja predmetima. Investicije izdvojene od strane USAID za renoviranje zgrada sudova koje učestvuju u programu Model sudova osmišljen je da bi se preuredio prostor u moderan, funkcionalan sud koji može da pruži efikasnije, transparentnije usluge. Renoviran sud reflektuje visoke standarde transparentnosti, profesionalnosti i efikasnosti.

Gdja Krajku je istakla da će renoviranje pomoći osoblju suda da sprovede izjavu misije suda “Naš cilj jeste sprovoditi zakon i služiti građane na pravedan, pošten, efikasan i dostojanstven način, zaštita prava i sloboda, uz obezbeđivanje jednakog pristupa svim gradjanima.” Gdja Krajku je istakla da će se renoviranjem suda omogućiti bolji pristup javnosti, u krajnjoj liniji doprineti poboljšanju imidža suda kod građana.

Ambasador Dell je obećao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti s podrškom programa za jačanje“pristup, poštovanje, i zahtev za pravdom”, ali je pozvao kosovske institucije da preuzmu inicijativu i vode proces reformi. On je pohvalio predsednike Opštinskog i Okružnog suda na renoviranim prostorijama, zgrada koja sada predstavlja dostojanstvo sudske institucije. Predsjedavajući Sudskog Saveta Kosova Envera Peci je dodao da je sa ovim projektom učinjen korak u pravcu reforme sistema,da bi bio “efikasniji, transparentniji i odgovoraniji”.

Hvaleći sudove za njihov doprinos ka napredaku pod Strateškim Planom SSK 2007-2012, sudija Peci je naveo da promene nisu samo uticale na proces rada, ali su doprinele i poboljšanju percepcije građana. Predsednik Okružnog suda Hodža dao je završnu reč i obećao da će sud i dalje da obavlja svoje najteže a to je da“ ispuni svoju misiju da zaštiti prava građana na način koji vodi Kosovo ka njenoj evropskoj budućnosti”. On je obećao da će, uz pet novih sudnica, sudije neće više obavljati rasprave u svojim kancelarijama.

Ambasador Dell, gospodin Peci, kao i predsednici Okružnog i Opštinskog suda presekli su inauguracionu traku pred više od 80 zaposlenih u sudu uključujući nekoliko članova Sudskog Saveta Kosova, Zamenika Ministra pravde, Gradonačelnika Prizrena,regionalnog komandira KFOR, članove Konzorcijuma Model sudova, kao i predsednika sudova iz svih krajeva Kosova.

Program Pdršku Pravosuđu Kosova Veza za Model sudove, Gazmend Mejzini uručio je predesednici Opštinskog suda Krajku sertifikat model sudova kao priznanje za nastavak podrške timu za poboljšanje Opštinskog suda Prizren.Gospodin Mejzini takođe uručio je serfikat Sud u partnerstvu predsedniku Okružnog suda zahvaljujući se njegovom osoblju na spremnosti da učestvuje kao partner i uvedu poboljšanje model sudova i u njihov sud.

Od sukoba na Kosovu 1999, USAID je radio na podršci uspostavljanja vladavine prava i omogućavanju održivog ekonomskog rasta. Renoviranje 10 sudova je 3 milionski dolarski kapital investicije za unapređenja u paru sa dugoročnom tehničkom pomoći i obuci za izgradnju efikasnog, transparentnog i odgovornog pravosudnog sistema u zemlji. Renoviranje je u toku u Srbici i Prizrenu. Tri godine Program Podrške Pravosuđu Kosova sprovodi se pod ugovorom sa Nacionalnim centrom za Državne Sudove.