usaid logo usaid logo

Sudski Savet Kosova odobrio novi Kodeks ponašanja za osoblje sudske administracije

18. juna 2010, Sudski Savet Kosova jednoglasno je odobrio novi Kodeks ponašanja za osoblje sudske administracije. Kodeks ponašanja izradila je radna grupa sasatavljena iz celog pravosudnog sektora na Kosovu. Radna grupa je formirana kao odgovor na preporuku konzorcijuma modela sudova unutar PPPK programa.

Kodeks etičkog ponašanja odnosi se na osoblje suda i osoblje Sekretarijata Sudskog Saveta Kosova. Pre usvajanja ovog zakona, osoblje sudske administracije podpadalo je pod opštim Kodeksom ponašanja za državne službe Kosova. Novi Kodeks sadrži niz odredbi koje se bave etičkim pitanjima specifičnim za zaposlene u sudu, kao što su zabrane davanje pravnih saveta, zabrana zauzimanje strane u predmetu, zabrana pravnih preporuka stručnjaka.

Novi Kodeks ponašanja takođe sadrži komentar o davanju smernica za primenu određenih odredbi. Stupi će na snagu 30 dana nakon usvajanja, a PPPK će pomoći SSK u projektovanju planova obuke za novi kodeks ponašanja.