usaid logo usaid logo

Program Podrške Pravosuđu podržava sprovođenje sistema reforme

U februaru 2010, USAID-ov Program za Podršku Pravosuđu, Kosovski Institut za Pravosuđe, i Holandsko-finansirani projekat Balkanaska Implementacija Reforme pokrenula je deveto modelni program obuke za službenike građanskog izvršenja u kosovskim sudovima. Program obuke ima za cilj razvijanje profesionalnih veština službenike građanskog izvršenja i poboljša njihovu efikasnost u obavljanju poslova. Juna 23, 2010, predavači su pružili drugu sesiju od šestog modula koji se odnosi na izvršene mere za nepokretnu imovinu. Program obuke će se nastaviti u septembru.

Efikasna primena sudskih odluka je od suštinskog značaja za kosovsko pravosuđe. Rastući broj nagomilanih predmeta izvršenja zahteva kritiku od strane lokalnih i međunarodnih posmatrača. Kroz program obuke,grašanskog izvršenja službenici su stekli dubinsko znanje o administrativnim i pravnim pitanjima kojima se regulišu sprovođenje postupaka, koncepti upravljanja predmetima , pisanje pravnih zahteva, kao i širok spektar radnji izvršenja o monetarnoj, pokretnoj i nepokretnoj imovini .

Program obuke je primer konstruktivnog partnerstva između Kosovskog Institutu za Pravosuđe i dva finansirana donatorska projekta. USAID JSP i dva ko-sponzorska programa udružili su snage kako bi pružili visoko kvalitetni program korišćenjem savremenih metoda pedagogije odraslih . Visoko prisustvo i aktivno učešće zabeleženo je na svim organizovanim obukama.

Dva predavača gospodin Isa Šalja, bivši radnika opštinskog suda Srbica, i gospodin Shasivar Hoti, iz Opštinskog suda Lipljan aktivno su olakšali kolegijalne diskusije i organizovali forum za razvoj profesionalnih veza-prethodnice za uspostavljanje profesionalnog udruženja službenika građanskog izvršenja po završetku programa. Do danas, program je obučio blizu 400 osoba za profesionalni razvoj službenika izvršenja u kosovskim sudovima.