usaid logo usaid logo

Priručnici

 • Novembar 11. 2010Priručnik za kancelarije tužilažtva Republike Kosovo

  Ovaj priručnik je pripremljen uz pomoč Agencije za Mečunarodni razvoj SAD-a (USAID) Programa za Podršku Pravnom Sistemu, a sproveden je po ugovoru od strane Nacionalnog Centra za Državne...

  Novi artikal
 • Juli 16. 2010Priručnik o rukovodjenjo u sudom i proceduralnim postupcima

  Ovaj Priručnik ima za cilj da objasni primenjive politike pružanja opštih uputstava i odgovore na obična pitanjavezane za upravljanje sudom i proceduralne postupke.

  Novi artikal
 • Novembar 11. 2009Priručnik za izradu zakonodanstva

  Vodič praktičara za izradu zakona na Kosovu.

  Novi artikal
 • Novembar 21. 2007Priručnik o sprovođenju izvršnog postupka u praksi

  Priručnik o sprovođenju izvršnog postupka u praksi, izrađen je u okviru »Aktivnosti na reformama pravosudnog sistema na Kosovu« od strane USAID-a (ARPSK, 2003-2007) i objavljen u okviru Programa...

  Novi artikal