usaid logo usaid logo

Omogućavanje univerzitetima da stvaraju nove generacije pravnika koji su bolje opremljeni za efikasnije funkcionisanje u pravnom sektoru

PPK će podržati jačanje i institucionalizaciju pravnih klinika na nivou magistarskih studija Pravnog Fakulteta Univerziteta u Prištini (PFUP). PPK će identifikovati i drugi Pravni Fakultet koji će biti podržan da osnuje i institucionalizira pravnu kliniku na nivou magistarskih studija. PPK će isto tako podržati jačanje Centra za Razvijanje Karijere na tim Fakultetima koji će, između ostalog, biti odgovorni za identifikovanje profesionalnih mogućnosti za studente. PPK će podržati PFUP u poboljšanju kapaciteta za akademsko istraživanje.