usaid logo usaid logo

Podrška Advokatskoj Komori Kosova (AKK) da promoviše pravnu izvrsnost među svojim članovima

Program PPK će podržati Advokatsku Komoru Kosova (AKK) u jačanju i poboljšanju sistema Obaveznog Kontinuiranog Pravnog Obrazovanja (OKPO). Program će takođe podržati AKK u identifikaciji slabosti i poboljšanju postojećeg disciplinskog sistema u smislu profesionalnosti, efikasnosti i transparentnosti. Podrška će biti osigurana AKK u davanju efikasnih usluga članstvu ne samo na centralnom nivou već isto tako i na regionalnom nivou. Program će isto tako podržati jačanje saradnje između sudija, advokata i tužilaca u cilju identifikacije problema, rešenja i mehanizama za adresiranje istih.