usaid logo usaid logo

Direktor programa NCSC/PPK John Furnari organizovao radni sastanak sa članovima Disciplinske komisije (DK)

10. februara 2015. godine , Direktor programa NCSC/PPK John Furnari organizovao radni sastanak sa članovima Disciplinske komisije (DK) , Shpresa Rexhepi-Beriša i Destan Rukiçi i pravni savetnik AKK Vjollca Ajeti da razgovaraju o prvih 9 meseci rada Kancelarije Disciplinskog Tužioca , da se stekne uvid o DK u vezi KDT performanse i mogućnosti za unapređenje