usaid logo usaid logo

NCSC/PPK je razmatrao strateški plan sa članovima Komisije za pitanja polova i Komisije za nevećinske zajednice.

U dva podeljena sastanka održanim u Prizrenu i Peći 23.februara 2015.godine, PPK i ekipa DLA Piper za pro bono usluge, Meri Gateli i Elizabet Devi, su održali sastanak sa članicom Komisije za pitanja polova AKK, Mirvetom Čolaku, i članovima Komisije za nevećinske zajednice RefikomTaçijem i Hamijetom Miftari. Cilj ovog sastanka je bio razmatranje Strategije Komisije za pitanja polova o pro bono radu advokata kao i trogodišnji strateški plan Komisije za nevećinske zajednice. Tri advokata su ponovo istakli njihovu privrženost da budu proaktivni u okiviru Komisije za pitanja polova i Komisije za nevećinske zajednice.