usaid logo usaid logo

NCSC/PPK su se sastali sa konkurentima simuliranog suđenja da bi razgovarali o rezultatima takmičenja.

25. februara 2015.godine, takmičari simuliranog suđenja iz koledža Ilirija su razgovarali o rezultatima takmičenja i o njihovim argumentima (upotrebljenim u simuliranom suđenju održanom 12. februara) sa pravnicima pro bono ekipe DLA Piper, Lisom Devi i Meri Gateli. Ekipa DLA Piper je podvukla njihov pristup arbitraciji u njihovom dnevnom radu u pravnoj praksi. Posle razmene mišljenja, šef NCSC-a, Furnari, je svakome studentu dodelio sertifikat učesništva NCSC/PPK-a.